OCHRANA OSOBNÍ ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů a Zásady používání Cookies

 Děkujeme za návštěvu stránky www.nomadplan.eu. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá, a proto ji bereme v úvahu při všech obchodních procesech. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem. Určujeme, jaké osobní údaje budou zpracovány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu budou uloženy.

 Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatelem webu nomadplan.eu je Markéta Karvaiová, adresou Rybná 716/24, Praha 5, IČ 04330757 zapsaná v živnostenském rejstříku. NoMad Plan (dále jen Provozovatel) nenese žádnou zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného sdělení. Uvedené ceny letenek, vstupů, služeb a ubytování jsou pouze informativní a byly platné v okamžiku přidání na web www.nomadplan.eu, můžou se kdykoliv bez vědomí provozovatele změnit. Provozovatel neposkytuje uživatelům záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybné činnosti a zabezpečení serveru. Provozovatel nezodpovídá za jakoukoliv škodu, která by mohla být uživateli způsobená v souvislosti s používáním služeb na serveru. Provozovatel má právo kdykoliv přerušit poskytování služeb na serveru na dobu určitou, neurčitou nebo navždy. Provozovatel má právo kdykoliv odstavit server, a to bez jakéhokoliv předchozího upozornění.

Práva a povinnosti uživatele

 Uživatel je při vyhledávání služeb na serveru povinen dodržovat právní normy státu, ve kterém se nachází stejně jako právní předpisy České republiky. V případě porušení právních norem nebo povinností uvedených v těchto pravidlech, může provozovatel poskytnout všechny dostupné informace o uživatelích (včetně soukromých údajů uživatele) správním orgánům.

Jakékoliv šíření obsahové nebo vizuální části webové stránky www.nomadplan.eu na komerční použití na webových stránkách třetích stran a médií je bez předcházejícího souhlasu provozovatele zakázané. Výjimkou je obsah sdílený na sociálních sítích s uvedením zpětného odkazu na www.nomadplan.eu

Šíření obsahové nebo vizuální části portálu www.nomadplan.eu na nekomerční užití (pro osobní potřeby) je možné bez souhlasu provozovatele s uvedením zpětného odkazu na webovou stránku www.nomadplan.eu

Ochrana vašich osobních údajů

Všechny procesy týkající se osobních údajů jsou nastavené s aktuálními právními předpisy. Na internetových stránkách nomadplan.eu nevyužíváme získávání kontaktů skrze odběr stránky, ani nezasíláme jakákoliv obchodní sdělení. Jediné osobní údaje, které stránka získává jsou osobní údaje, které poskytne sám uživatel vytvořením komentáře, který je možné smazat a soubory cookies a cookies třetích stran. V případě dalších otázek nebo se na nás neváhejte obrátit na e-mail: marketa@nomadplan.eu

Při ochraně osobních údajů postupujeme dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), a dle zákonu č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „Zákon“)

Jako dotčené osobě Vám z GDPR vyplývají vícerá práva, na které si Vás dovolujeme touto cestou upozornit, a to:

  1. Právo na přístup k osobním údajům
  2. Právo na opravu nebo doplnění osobních údajů
  3. Právo na vymazání osobních údajů
  4. Právo na omezení zpracování osobních údajů
  5. Právo namítat proti zpracování osobních údajů
  6. Právo na přenos osobních údajů
  7. Právo kdykoliv odvolat souhlas s osobními údaji
  8. Právo podat stížnost dozorovému orgánu

Při uplatňování některého z výše zmíněných práv, se na nás neváhejte obrátit na e-mail: marketa@nomadplan.eu

Zásady používání cookies na stránce NoMad Plan

Dovolujeme si Vás informovat, že v souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy Vaše soubory cookies. Zamezení jejich ukládání je možné v nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

Na webové stránce www.nomadplan.eu používáme cookies pro účely měření návštěvnosti webu, správné cílení reklamy a přizpůsobení zobrazení webových stránek (například správné jazykové mutace).

Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou na stránce zpracovány na základě oprávněného zájmu Provozovatele. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovány na základě vašeho souhlasu. Takto získané údaje mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, a to zejména provozovatelům služeb Google a Facebook.

Sbírání údajů aktivuje uživatel stránky aktivním zaškrtnutím možnosti „Souhlasím“, která se zobrazí v informačním pruhu v dolní části obrazovky. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. Souhlas se sbíráním cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět pomocí nastavení v internetovém prohlížeči. Webová stránka nomadplan.eu nevyužívá žádné námi vytvořené cookies, které by vyžadovaly poskytnutí souhlasu. Tato stránka pro sledování provozu a přístupů využívá služby třetích stran, které si na Vašem počítači ukládají své cookies. Na jejich obsah nemáme žádný vliv. Jejich použití však není možné bez Vašeho souhlasu.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zejména prostřednictvím třetích stran, a to zejména službou Google Analytics provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovávány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na  https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/.

Na webové stránce www.nomadplan.eu používáme také pluginy sociální sítě facebook.com, kterou provozuje společnost Facebook, Inc., Pokud si otevřete stránku www.nomadplan.eu, s integrovaným social pluginem společnosti Facebook, bude navázáno spojení se servery sítě Facebook a odešle se informace o tom, jaké webové stránky www.nomadplan.eu jste navštívili. Pokud jste současně přihlášení ke svému Facebook účtu, tyto informace budou přiřazené k vašemu osobnímu účtu na síti Facebook. Pokud využijete funkci pluginu (například sdílení stránky nebo like), tyto informace se přiřadí k vašemu osobnímu účtu v síti Facebook. Další informace o získávání a používání údajů společností Facebook, Vašich právech a o ochraně soukromí najdete v ustanoveních o ochraně dat na webových stránkách společnosti Facebook.

Co jsou soubory cookies?

Textové soubory, které ukládá webová stránka v počítači nebo jiném mobilním zařízení uživatele při jejím procházení. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Upozorňujeme ale na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce naší webové stránky.

Druhy souborů cookies

Existují dva druhy souborů cookies. Dočasné soubory cookies (relační) nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies se po zavření prohlížeče všechny vymažou. Trvalé soubory cookies zůstávají uloženy ve vašem počítači delší dobu. Pomáhají nám Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku a umožňují nám přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám jako je například zobrazování správné reklamy nebo nezobrazování stejné reklamy několikrát po sobě, neumožňují však identifikovat Vás osobně.

V případě dotazů ohledně používání souborů cookies nás můžete kontaktovat e-mailem na nebo prosím napište na následující adresu

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněný tato pravidla kdykoliv změnit.

Tyto podmínky nabývají účinnosti a platnosti 18.5.2018